Stabilitatea la oxidare este o altă caracteristică a uleiului de motor. Acesta reprezintă capacitatea uleiului Polytron de a-și păstra caracteristicile nemodificate pe toată durata utilizării sau depozitării.

Temperatura influențează negativ oxidarea uleiului. Cu cât temperatura este mai mare și în prezența oxigenului cu atât oxidarea uleiului este mai pronunțată.

În urma procesului de oxidare al uleiurilor minerale rezultă compuși oxigenați (acizi, aldehide, cetone) precum și produse de tipul rășinilor.

De asemenea, în anumite condiții de temperatură, presiune și în prezența anumitori catalizatori, prin reacția hidrocarburilor din ulei cu oxigenul se formeaza produse insolubile în ulei care conduc la creșterea vâscozității.

În același mod, rășinile, în anumite condiții de temperatură, formează depuneri dure (lacuri) pe suprafețele segmenților și a pistoanelor. Aceste depuneri imobilizează segmenții în canalele din piston ceea ce conduce la pierderea etanșării camerei de ardere.

Rășinile, datorită depunerilor, pot produce și obturarea canalelor și a orificiilor sistemului de ungere.

Substanțele de oxidare din ulei au efect nefast asupra caracteristicilor acestuia. Depunerile rezultatemicșorează conductibilitatea termică a pereților pieselor (piston, segmenți, cilindri) și favorizează formarea mâlului în baia de ulei la temperaturi scăzute.

Acizii rezultați în urma procesului de oxidare al uleiului au efect coroziv asupra pieselor metalice precum și asupra straturilor antifricțiune de pe pistoane, tacheți, etc.

Degradarea uleiului se produce și datorită contaminării acestuia cu alte substanțe. Uleiul motor poate fi contaminat cu combustibili, apă sau lichid de răcire, particule sau impurități.

Contaminarea cu combustibili (benzină sau motorină) are ca efect scăderea vâscozității ceea ce implică lubrifierea precară a pieselor în mișcare. Astfel, scade temperatura de imflamabilitate a uleiului ceea ce poate produce autoaprinderea acestuia.

Contaminarea cu apă sau lichid de răcire conduce la emulsionarea uleiului și reducerea capacității de lubrifiere. Vâscozitatea uleiului crește iar aditivii pot fi separați de ulei ceea ce conduce la reducerea drastică a capacității de ungere a uleiului.

Contaminarea cu particule se datorează arderii incomplete a combustibilului și conduce la creșterea vâscozității uleiului. Uleiul se poate contamina cu particule metalice (provenite de la piese) sau cu impurități din aer. Particulele din ulei, dacă ajung pe suprafețele metalice în contact, conduc la intensificarea procesului de uzură.

uleil0w-40uleil5w-40jn08sprltoate-tipurile

PolytronDescopera performanta uleiului Polytron

references

2 thoughts on “Sursele de degradare ale uleiului de motor

Lasă un răspuns